Rada Rodziców przy SP85 w Gdańsku

Zasady publikacji

Portal Rodzice SP85prowadzony przez Radę Rodziców we współpracy z dyrekcją SP85 jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą przekazać rodzicom niekomercyjne wiadomości.

Publikacje mogą być dokonywane:

 • za pośrednictwem Redakcji portalu
 • osobiście, przy użyciu konta w portalu
  Aby przekazać materiały do publikacji lub uzyskać dostęp do konta umożliwiającego samodzielne zamieszczanie treści należy skontaktować się z redakcją portalu: portal@rodzice.sp85.edu.pl

Uprawnieni do publikacji są:

 1. Pracownicy szkoły
 2. Prezydium Rady Rodziców
 3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych/non-profit działających w obwodzie SP85
 4. Przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych działających w obwodzie SP85
 5. Samorząd Uczniowski SP85
 6. Rada Dzielnicy Gdańsk-Jasień
 7. inne osoby i podmioty – za zgodą Prezydium Rady Rodziców