Rada Rodziców przy SP85 w Gdańsku

Wyniki ankiety w sprawie korzystania z telefonów w szkole

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wyniki ankiety w sprawie używania telefonów i innych urządzeń elektronicznych przez uczniów podczas przerw w naszej szkole. W dużym skrócie: zdecydowana ilość rodziców opowiedziała się za całkowitym lub częściowym zakazem używania telefonów podczas przerw, stąd też Dyrekcja powołała już zespół roboczy, którego celem jest opracowanie zmian w regulaminie oraz przygotowanie rozwiązań mających na celu skuteczne egzekwowanie nowych zasad. Rada Rodziców wspiera ten proces i tym samym serdecznie zapraszamy i zachęcamy Rodziców do zgłaszania się z pomysłami i przykładami skutecznych rozwiązań, które mogły by zostać użyte. Zmiany w regulaminie mają zostać wprowadzone w życie od nowego roku szkolnego, jednakże już teraz należy przeprowadzić niezbędne przygotowania.

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag, serdecznie prosimy o kontakt na adres mailowy Prezydium.

Ankieta wyniki