Rada Rodziców przy SP85 w Gdańsku

Wydawanie sprawdzianów do domu

Szanowni Rodzice,

Prezydium RR pracuje z Dyrekcją i Kadrą nauczycielską w kwestii przygotowania procedury i regulaminu, który unormuje temat wydawania sprawdzianów do domu. Efekty prac zostaną niezwłocznie opublikowane i realnie liczymy, że zmiany wejdą w życie od nowego semestru.

z poważaniem

Prezydium RR