Rada Rodziców przy SP85 w Gdańsku

Wybory do Prezydium RR na rok 2020/21

Szanowni Państwo,

Podczas ostatniego zebrania Rady Rodziców, zgodnie z regulaminem, przeprowadzono wybory do Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2020/21. Swoje kandydatury przedstawił cały obecny skład Prezydium tym samym deklarując wolę pracy na rzecz Rady Rodziców przez kolejną kadencję. Wniosek poddany pod głosowanie przeszedł bez głosów sprzeciwu, tak więc skład Prezydium pozostał bez zmian, a podział funkcji jest następujący:

Przewodniczący: Tomasz Bagiński,

Zastępca Przewodniczącego: Anna Warno,

Sekretarz: Magdalena Okrój-Budzyńska,

Skarbnik: Kamila Błaszczyk,

Członek: Magdalena Pomykała

 

Serdecznie dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do współpracy.