Rada Rodziców przy SP85 w Gdańsku

Sprawy bieżące i wnioski rodziców

Szanowni Państwo,

W związku z wyjątkową sytuacją, w której się wszyscy znaleźliśmy, pragniemy poinformować, że jako przedstawiciele grona rodziców jesteśmy w stałym kontakcie z Dyrekcją naszej szkoły. Regulamin związany z funkcjonowaniem szkoły w warunkach pandemii został skonsultowany z Prezydium Rady Rodziców jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. W dniu 09.09 odbyliśmy kolejne spotkanie z Dyrekcją, zgłaszając szereg postulatów oraz wniosków przesłanych nam przez Państwa i będących efektem obserwacji zastosowanych rozwiązań i regulacji w praktyce. Zdajemy sobie sprawę, że jest szereg elementów wymagających usprawnienia i dlatego też będziemy wdzięczny za konstruktywną krytykę i pomysły na rozwiązanie problemów, z którymi się wszyscy borykamy.

Najbliższe zebrania z rodzicami będą okazją do dyskusji w gronie klasy i z wychowawcą. Wychowawca ma obowiązek przedstawienia notatek z zebrania i przekazania postulatów rodziców. Jednocześnie, pierwsze zebranie w nowym roku szkolnym to także wybory do Trójek Klasowych, a więc reprezentacji danej klasy na forum Rady Rodziców. Gorąco zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i zaangażowania, zarówno w obrębie swojej klasy, ale też podczas cyklicznych zebrań Rady Rodziców, a więc Trójek Klasowych z całej szkoły. Zebrania tradycyjnie odbywać się będą co 2 miesiące (IX, XI, I, III, V).

Dziękujemy z góry za pomoc i współpracę.

Prezydium Rady Rodziców