Rada Rodziców przy SP85 w Gdańsku

Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców 25.09.2019

Szanowni Państwo,

W załączeniu sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców w dnia 25.09.2019 wraz z protokołem z przebiegu głosowania nad uchwałami, w tym wyborami Prezydium RR na kadencję 2019/20.