Rada Rodziców przy SP85 w Gdańsku

Protokół z zebrania Trójek Klasowych i Prezydium Rady Rodziców z 21.11.2018

Szanowni Rodzice i Nauczyciele,

Poniżej sprawozdanie z poprzedniego spotkania Trójek Klasowych i Prezydium Rady Rodziców.

 

Spotkanie rozpoczęto 21 listopada o godzinie 18 wg schematu:

 1. Sprawy przedstawione przez pracowników szkoły.
  1. Projekt dotyczący komórek w szkole. Scenariusz opracowywany jest przez Grono Pedagogiczne pod nadzorem Psychologa szkolnego. Wypracowane do tej pory pomysły to „dzień bez komórek 1 raz w miesiącu” (w tym dniu: muzyka puszczana przez uczniów pod nadzorem nauczyciela, kącik gier, zumba, mini kino w dwóch salach z treściami przyrodniczymi i edukacyjnymi, strefa relaksu z pufami, ulotkami informacyjnymi i czasopismami, info gdzie można użyć telefonu w nagłej sprawie np. do rodzica, informacje na temat szkodliwości telefonów, ankieta/zestaw pytań -p. Dominików, mierzenie czasu spędzanego przy telefonie) + hasła do wykorzystania.
   1. Przedstawiciele Szkoły: Propozycja zakupu czasopism do strefy relaksu przez RR.
   2. RR: Propozycja laminowania artykułów do strefy relaksu.
 • RR: Propozycja zwiększenia ilości dni bez telefonu w miesiącu.
 1. RR: Propozycja pozostawienia atrakcji tych co są możliwe na dni
  „z telefonem”
 1. Prośba ze strony p.Głobińskiej o czynny udział w programie „planeta odzysku”. Prośba o przekazanie w klasach aby głosować.
 2. RR: Poruszono problem używania telefonów i innych urządzeń w celu ronienia zdjęć. Trzeba informować o prawach i konsekwencjach w zakresie używania wizerunku bez zezwolenia.
 3. RR: Pytanie do Przedstawicieli Szkoły o ofertę edukacyjną dla VIII klas SP
  i III klas gimnazjum. Prośba o włożenie informacji do teczek na spotkania
  z wychowawcami (aktualności co do przeliczania ocen, sposobu weryfikacji przyjmowania uczniów, p.Benner –konsultacje o kwalifikacjach zawodowych) Odpowiedź: Informacje będą włożone do teczek na spotkania
  z wychowawcami.
 4. RR: prośba o uaktualnienie listy zajęć dodatkowych oferowanych dla uczniów na stronie szkoły. Odpowiedź: Zajęć dodatkowych jest niewiele, gdyż od tego roku jest to dobrą wolą prowadzącego, a nie nakazane. Lista zostanie uaktualniona.
 5. RR: Pytanie o komputery dla klas I-III. Odpowiedź: Komputery są już tylko trzeba je przenieść i zainstalować. Klasy starsze dostały nowy sprzęt, klasy I-III przejmują to co jest możliwe do wykorzystania.
 6. RR: wniosek o przygotowanie kartek dla rodziców z:
  1. Wpłaty na RR
  2. Wpłaty na świetlicę
  3. Inne co wynikną podczas zebrania –do piątku
 7. RR: problem stołówki, w środę o godzinie 11 jest już sporo starszych dzieci i te z młodszych klas, np. IIId nie mają jak zjeść. Odpowiedź: Pani będzie obserwować. Trzeba zgłaszać takie przypadki do Pani Agnieszki Ptak,
  z dokładną informacją: dzień, klasa, godzina.
 8. RR: gabinet „spinka”. Prośba o aktualne informacje na stronie.
 9. RR: problem wejścia bez identyfikatora. System jest fikcyjny. Wchodzący nie jest sprawdzany, w zeszycie można wpisać fikcyjne dane, można napisać niewyraźnie. Zdarza się, że odwiedzający wchodzą bez wpisania się, ale po pobraniu identyfikatora, a także bez pobrania identyfikatora.
 10. Wniosek: pismo do straży o prewencję. Problem z zatrzymywaniem się rodziców przed szkołą i blokowanie przejazdu innym. (+prośba o wpisanie tego do kartki dla rodziców na spotkanie z wychowawcą)
 11. Przedstawiciele szkoły: Korzystanie z toalety przez rodziców. Problem
  z marnowaniem papieru toaletowego przez uczniów oraz zaśmiecaniem
  i zabrudzaniem toalet przez rodziców.
 12. RR: pytanie o zajęcia w-fu z panem Dąbrowskim. Nauczyciel stawia uwagi,
  a nie zapewnia zajęć na lekcji. Poznawanie zasad gry w dwa ognie w klasie 7 po raz kolejny nie jest wystarczająco ciekawe i nic nowego nie wnosi. Odpowiedź: Nauczyciel dostał miesiąc na poprawę i reakcję, na prowadzenie lekcji zgodnie z poziomem wiedzy i umiejętności uczniów.
 13. RR: w-fy klas młodszych na korytarzach. Czy istnieje perspektywa na poprawę? Odpowiedź: W perspektywie jest odejście klas III gimnazjum oraz części uczniów do nowej szkoły na Jabłoniowej.
 14. RR: bal klas VIII i III gimnazjum, czy coś wiadomo?
 15. RR: Czy plac zabaw jest już otwarty?
 16. RR: Czy zbierać korki/nakrętki żeby wybudowano nam nowy plac zabaw?
 1. Zakończenie udziału Przedstawicieli Szkoły w zebraniu.
 2. Przedstawienie członków nowego Prezydium RR.
 3. Omówienie sposobu i zakresu działania nowego Prezydium RR.
  1. Telefony i zniesienie zakazu ich używania. Relacja ze spotkań Grupy Roboczej wybranej spośród RR. Relacja ze spotkań z Panią Dyrektor.
   1. Pomysł na opinię od PPP, spotkanie.
   2. Pomysł na ankietę również wśród uczniów starszych klas.
 • Wniosek o wpis na zebraniu klasowym o decyzji rodziców poszczególnych klas na temat zniesienia zakazu.
 1. Sugestia: głos uczniów sondażowy, głos rodziców wiążący.
 2. Propozycja żeby uczniowie mogli proponować/wymyślać co chcieliby robić w piątki bez telefonu.
 3. Propozycja KONKURSÓW zachęcających i promujących spędzanie czasu bez telefonu na przerwach.
 • Wniosek: o udostępnienie planu ewakuacji budynku. O umieszczenie go w miejscach dostępnych dla odwiedzających szkołę i uczniów.
 1. Dziedziniec szkoły. Czy jest możliwość otworzenia i udostępnienia go uczniom.
 1. Przedstawienie i omówienie rozliczenia wpływów z dobrowolnych wpłat na RR
  i świetlice.
 2. Propozycja dołączenia do Prezydium RR i wzięcia czynnego udziału w zarządzaniu wpływami z dobrowolnych wpłat. Możliwość dołączenia do Prezydium jak
  i pomagania w miarę możliwości w zakresie dowolnym.
 3. Zakończenie spotkania.