Rada Rodziców przy SP85 w Gdańsku

Plebiscyt na najlepszego sportowca SP i Gimnazjum