Rada Rodziców przy SP85 w Gdańsku

Dzień sportu w SP85 – klasy 7 i gimnazjalne