Rada Rodziców przy SP85 w Gdańsku

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny w roku 2017/2018 (pdf)