Rada Rodziców przy SP85 w Gdańsku

Statut Szkoły Podstawowej nr 85 w Gdańsku

Statut obowiązująca od 1 grudnia 2017 (pdf)