Rada Rodziców przy SP85 w Gdańsku

Podstawowe informacje

Skąd się bierze?

pytajnik

Corocznie Rada Rodziców gromadzi środki finansowe, którymi stara się dysponować racjonalnie i oszczędnie. Budżet Rady Rodziców pochodzi w całości z naszych dobrowolnych wpłat. To my – rodzice uczniów naszej szkoły, jesteśmy odpowiedzialni za wysokość budżetu i ilość zgromadzonych środków.

Na co może zostać przeznaczony?

celBudżet Rady Rodziców jest przeznaczany na zakup pomocy naukowych, elementów wyposażenia sal lekcyjnych i pracowni przedmiotowych. Ze środków budżetu finansuje się nagrody konkursowe, książkowe i nagrody za doskonałe osiągnięcia w nauce. Rada Rodziców, dzięki naszym wpłatom, może wspierać szkolną świetlicę, bibliotekę oraz współfinansować ważne wydarzeniach szkolne, wyjazdy i festyny. Ponadto w uzasadnionych przypadkach przeznaczamy środki na pomoc socjalną dla najbardziej potrzebujących uczniów.

Kto decyduje o wydatkowaniu środków?

ludO celach budżetu i sposobie podziału środków decydujemy my, rodzice. Przez wybór Trójek Klasowych i uczestnictwo ich przedstawicieli w zebraniach Rady Rodziców, możemy mieć realny i bezpośredni wpływ na wydatkowanie naszych pieniędzy.
Ogólnego, procentowego podziału pieniędzy budżetowych dokonuje Rada Rodziców. W ramach tych ustaleń Prezydium Rady Rodziców rozpatruje wnioski i w drodze głosowania, przyznaje pieniądze na realizację celów szczegółowych, zawsze starając się postępować zgodnie z najlepiej pojmowanym interesem uczniów.