Rada Rodziców przy SP85 w Gdańsku

Składki

  1. Wysokość składki na Szkolną Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/21– od 5 zł od rodziny za miesiąc – łącznie od 50 zł za rok od rodziny.
  2. Wysokość składki na maszyny kopiujące (toner i serwis kserokopiarek, drukarek, które są wspólne dla wszystkich klas) – 125 zł od klasy. Jest to kwota dodatkowa i jednorazowa na dany rok szkolny.
  3. Składki na potrzeby klas są ustalane wewnętrznie przez klasy.
  4. Zakup papieru ksero na cele szkolne jest w gestii klas.