Rada Rodziców przy SP85 w Gdańsku

Nasze cele

Zaplanowane wydatki na rok szkolny 2016/17

Procentowy podział budżetu Rady Rodziców został uchwalony podczas zebrania Forum Rady Rodziców w dn. 14 listopada 2016 roku. W ramach w/w podziału Prezydium Rady Rodziców decyduje o przydziale środków na konkretne cele na podstawie kierowanych do niego wniosków.

Uprawnieni do wnioskowania są:

  • nauczyciele i pracownicy szkoły

Formularze wniosków dostępne są tutaj.


Do pobrania:

Podział wg kategorii

udział kategoria
25% Konkursy szklolne i międzyszkolne
20% Stypendia naukowe
10% Pomoc socjalna
25% Pomoce dydaktyczne
5% Imprezy
5% Wyposażenie szkoły
10% Inne