Rada Rodziców przy SP85 w Gdańsku

Ankiety w sprawie używania telefonów w szkole

Szanowni Rodzice

Chcieliśmy poinformować, że kończymy właśnie zbieranie ankiet, które sukcesywnie spływają od wychowawców do dyrekcji (ankiety dla klas 0-3 zostały rozdane wychowawcom z opóźnieniem). Mamy już wstępne wyniki głosowania dla klas 4-8 i gimnazjum, ale chcemy je uzupełnić o młodsze roczniki i dokonać pełnej analizy i podsumowania całego procesu. Wyniki przedstawimy dyrekcji, jak i oficjalnie opublikujemy na naszej stronie w niedługim czasie. Prosimy więc o jeszcze chwilę cierpliwości i przy okazji zapraszamy na najbliższe zebranie Trójek Klasowych, gdzie na pewno będzie okazja porozmawiać na ten temat.

Prezydium Rady Rodziców