Rada Rodziców przy SP85 w Gdańsku

Odpowiedź na pismo Urzędu Miasta w sprawie przekształcenia ZKPiG2 w związku z reformą oświaty

Poniżej treść odpowiedzi w imieniu Rady Rodziców na pismo z Urzędu Miejskiego w Gdańsku w sprawie przekształcenia ZKPiG2 w szkołę podstawową.


Gdańsk, dn. 14 grudnia 2016 r.

Rada Rodziców
Przy Zespole Kształcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2 w Gdańsku
Ul. Stolema 59
80-177 Gdańsk

Grzegorz Szczuka
Dyrektor
Wydziału Rozwoju Społecznego
Urząd Miejski w Gdańsku
Ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo z dn. 7 grudnia 2016 roku (sygn.: WRS.SEKR.4424.1-7.2016.337683) informujemy, że Rada Rodziców przy ZKPiG nr 2 w Gdańsku wyraża POZYTYWNĄ opinię w zakresie przekształcenia niniejszego zespołu w szkołę podstawową. Jednakże takowa zmiana wymagać będzie dostosowania budynku szkoły do nowej roli. W związku tym zgłaszamy następujące zapotrzebowanie:

 1. dostosowanie powierzchni świetlicy do zapotrzebowania wynikającego z ilości dzieci, ułatwienie dostępu do świetlicy dla rodziców i dzieci oraz poprawienie poziomu bezpieczeństwa dzieci poprzez ograniczenie i lepszą kontrolę ruchu osób trzecich po terenie szkoły, co wiążę się z koniecznością:
  • zmiany pomieszczeń świetlicy z 2. piętra (po stronie obecnej SP) na parter (po stronie obecnego gimnazjum)
  • dostosowanie docelowych pomieszczeń (wyburzenie ścianek działowych i inne prace wykończeniowe)
  • dostosowanie sanitariatów w pobliżu planowanej świetlicy do potrzeb najmłodszych uczniów,
 2. dostosowanie biblioteki do potrzeb najmłodszych dzieci:
  • rozbudowa bazy książkowej,
  • wyposażenie czytelni w meble dla najmłodszych,
 3. przebudowa placu zabaw, w związku z jego rozmiarem niedostosowanym do zapotrzebowania wynikającego z ilości najmłodszych dzieci,
  • uzupełnienie infrastruktury placu zabaw o bariery przeciwsłoneczne, gdyż w porze wiosenno-letniej dzieci wystawione są na nadmierną ekspozycję promieni słonecznych.

Liczymy, że pomimo tak szalonego tempa proponowanych przez władze centralne zmian uda się, przy wzajemnej współpracy i zrozumieniu, przeprowadzić zmiany i spełnić w oczekiwania w możliwie najszerszym zakresie.

Z wyrazami szacunku,

Szymon Sołtysek